God tekst som skiller seg ut

Welhaven illustrasjon

 

Journalist og tekstforfatter

Welhaven kommunikasjon

En god tekst har et tydelig budskap, er tilpasset målgruppen og fører til at leseren reagerer slik du ønsker.

På nettsidene er et godt språk og riktig ordbruk nøkkelen for bedriftens synlighet.

Inger Lise Welhaven tilbyr profesjonelle nettsidetekster og innholdsmarkedsføring som gir økt anseelse og bedre synlighet. Hun er opptatt av klarspråk og bistår gjerne organisasjoner som ønsker å gjøre egen kommunikasjon mer tilgjengelig og forståelig for mottakeren.

Welhaven tilbyr også goder tekster for brev og brosjyremateriell, språkvask samt artikler og portretter.